FORES

Ny FORES-rapport: SCB:s beräkningar för industriproduktion kraftigt missvisande

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 07:30 CEST

En ny FORES-rapport visar att ett av SCB:s mått på produktion och produktivitet, industriproduktionsindex, i flera fall avviker kraftigt från andra mätningar. Industriproduktionsindex fungerar som mått på bruttoproduktionen, men inte för förädlingsvärdet. Förädlingsvärdet beräknas som skillnaden mellan bruttoproduktionen och förbrukningen av insatsprodukter. Den största skillnaden uppstår inom branschen datorer, elektronik och optik, där produktionen kan ha utvecklats 30 procent snabbare per år än vad industriproduktionsindex visar.

- En sådan kraftig avvikelse gör att prognoser slår fel. Det kan också påverka löneförhandlingarna. Vilken löneutveckling skulle personalen i elektronikbranschen haft om det hade varit känt att produktionsutvecklingen var mycket högre än vad SCB uppgett? säger Harald Edquist, forskningsledare på FORES och författare till rapporten.

En slutsats i rapporten är att kvartalsstatistiken för förädlingsvärde och BNP skulle kunna förbättras genom att SCB gör kompletterande mätningar av förbrukning av insatsprodukter på kort sikt.

- SCB bör få utökade resurser för att kunna göra kompletterande mätningar. I dag kan ingen veta exakt hur framgångsrik den svenska tillverkningsindustrin egentligen har varit under 00-talet, avslutar Harald Edquist.

FORES bjuder till lunchseminarium i dag, tisdagen den 2 oktober, för att diskutera hur vi kan förbättra mätningar av BNP och produktivitet. Harald Edquist presenterar forskningsrapporten ”Klarar SCB att mäta produktions- och produktivitetsutvecklingen i den svenska ekonomin?”. Andreas Lennmalm, enhetschef för ekonomisk analys vid SCB kommenterar. Därefter diskussion med Lena Hagman, chefekonom Almega, Jesper Hansson, chef för Konjunkturinstitutets prognosavdelning, Anders Rune, chefekonom Teknikföretagen och Göran Zettergren, chefekonom TCO. Moderator är Martin Ådahl, VD för FORES.

Plats: FORES, Bellmansgatan 10
Dag: tisdag 2 oktober
Tid: 11:45–12:45 (lättare lunch till försäljning från kl. 11:30)
Anmälan: Camilla.Oberg@fores.se

Vid frågor ring: Harald Edquist 0730 - 88 52 62

Bifogade filer

PDF-dokument