FORES

​Ny Foresrapport visar hur brottsligheten minskas i utsatta områden

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 09:55 CET

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, har gjort en analys för Fores av kriminalitet i socioekonomiskt svaga områden. I områdena är det fler som begår brott och fler som utsätts för brott. Efter nästan 100 år av forskning på området finns ett antal teorier som kan hjälpa oss att förstå och bekämpa brottsligheten.

– Huvudslutsatserna i rapporten är att vi behöver öka kontrollen och öppna möjligheter. På kort sikt handlar det om ett professionellt och väl utbyggt polisarbete. På lång sikt behövs satsningar på stöd till föräldrar, förskola och skola, för att ge så goda möjligheter som möjligt till egen försörjning och bostad, säger Anna Rehnvall, Fores programchef för migration och integration.

Bland teorierna som förklarar kriminaliteten i områdena finns bristande social kontroll, frustration över svårigheter att bli framgångsrik genom arbete, antisociala subkulturer, kulturkonflikter med flera. Polisen kan vara viktig för att undvika oordning, men kan också förvärra problemen.

– Om polisen misslyckas i sin relation till befolkningen i områdena, riskerar de att göra de spänningar som finns i områdena ännu värre. Det räcker inte med många poliser, utan de måste arbeta på rätt sätt, fortsätter Anna Rehnvall.

Rapporten är först ut i Foresprojektet ”Hela staden – bryt segregationen”, där Fores tittar på segregation och socioekonomiskt svaga områden. Kommande delar handlar bland annat om skola, sysselsättning och stadsplanering. Delarna presenteras fristående, men kommer senare att ställas samman i en antologi.

– Sverige har områden med stora lokala problem och de riskerar att bli värre när det nu är många människor på flykt samtidigt. Vår förhoppning är att ”Hela staden” ska bidra till större förståelse och klokare åtgärder mot problemen, avslutar Anna Rehnvall.

Rapporten sammanfattades i en artikel på DN debatt idag, och presenteras vid ett lunchseminarium på Fores klockan 12–13, Bellmansgatan 10, Stockholm. Rapporten kommer att finnas att ladda ner på Fores hemsida från den tiden.