ESBRI

Ny forskning om entreprenöriella innovationssystem: Experimentera mera!

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 05:06 CEST

Professor Åsa Lindholm Dahlstrand, CIRCLE vid Lunds universitet.

Förmågan att experimentera är avgörande för entreprenöriella innovationssystem. Det menar professor Åsa Lindholm Dahlstrand som föreläser på Estrad 16 maj. Då presenterar hon helt ny forskning som bygger på hennes mångåriga studier av bland annat teknikbaserade företag och avknoppningar.

Entreprenöriellt experimenterande handlar inte enbart om att nya företag skapas, utan också om hur dessa företag påverkar och förändrar innovationssystemet. Både tekniskt och entreprenöriellt experimenterande är nödvändigt för förnyelse och tillväxt. Och för att det ska fungera krävs ett samspel mellan etablerade företag, universitet och startups.

Avknoppningar och uppköp är de centrala mekanismerna i det entreprenöriella experimenterandet, som kan ses som ett resultat – eller output – av systemet. Men entreprenöriellt experimenterande är även en input till innovationssystemets funktion. Då blir det viktigt att ta hänsyn till hur olika typer av avknoppningar, från universitet respektive företag, fyller olika roller i systemet. Samtidigt fyller också riskkapital och företagsförvärv olika och komplementära roller.

Åsa Lindholm Dahlstrand kommer att reda ut begreppen kring entreprenöriella innovationssystem under sin Estradföreläsning.

Om föreläsaren
Åsa Lindholm Dahlstrand är professor i innovationsstudier vid CIRCLE, Lunds universitet, sedan 2011. Till hennes forskningsintressen hör teknikbaserat nyföretagande, kopplingen mellan entreprenörskap och innovation, entreprenörens roll, samt avknoppningar från privat och offentlig sektor.


Tid: 16 maj 2016, 15.00–17.00
Plats: Bryggarsalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm

Mer om föreläsningen:
www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27

Föreläsningen ingår i Estrad, en öppen föreläsningsserie där svenska och utländska forskare presenterar aktuella resultat för en blandad publik. Alla Estradföreläsningar sänds live via Bambuser och läggs ut som webb-tv efteråt. På www.esbri.se/webb-tv finns över 80 föreläsningar och en mängd andra filmklipp.

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se