AFA Försäkring

Ny forskning visar: Möjligt med god ljudmiljö på rockklubbar

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 09:00 CET

Det går att skapa ljudmiljöer på rockklubbar och konserter som minskar risken för hörselskador hos både publik och musiker utan att försämra musikupplevelsen. Det visar ett unikt svenskt forskningsprojekt som finansierats av AFA Försäkring. I dagarna kom slutrapporten.

Akustikprojektet, leddes av Arbetslivsinstitutet i Göteborg och Ammot (artister och musiker mot tinnitus), men även Arrangörsföreningen, Miljöförvaltningen i Göteborg, akustiker, ljudtekniker med flera deltog. Forskarlaget är bland de första i världen som har tittat närmare på hur ljudmiljöerna på rockklubbar kan förbättras.

AFA Försäkring har totalt anslagit 547 000 kronor till projektet som startade våren 2004.

- Det unika med projektet är det breda samarbetet mellan forskare, konsulter, myndigheter, branschfolk och fackföreningar, säger Kim Kähäri, audionom och forskarassistent vid Arbetslivsinstitutet Väst.

Under Bulleråret (2005) tilldelades Akustikprojektet "Good Practice Awards 2005" av Europeiska arbetsmiljöbyrån.

Projektet har utrustat och byggt om rockklubben Henriksberg i Göteborg så att ljudmiljön blev mer hälsosam (ljudnivåer och ljudkvalitet). Man mätte också attityder bland klubbens anställda, musiker och publik. Enkäter visar att de efter ombyggnationen upplevde:

• Mer distinkt ljud och jämnare fördelning av ljudet, enligt akustikernas mätningar och ljudteknikerns uppfattning
• Halverad ljudeffekt från trummorna ett par meter från scenen.
• En sänkning av ljudnivåerna generellt. Samtliga nivåer ligger under Socialstyrelsens rekommendationer. (Ljudnivåer från tre konserter uppmättes efter ombyggnation och teknisk åtgärd).
• Spontana och övervägande positiva reaktioner bland musiker och publik. Engelska och amerikanska band har hittills varit enbart uppskattande, medan några svenska musiker tycker att ljudet låter lite "torrt" på scen. För att kompensera för detta bortfall av ljudreflexer/eko diskuteras en möjlig utökning av tekniken.
• De anställda upplevde en avsevärd förbättring av sin arbetsmiljö.

Inom ramen för projektet har ljudteknikern på Henriksberg utbildats i ljudsäkerhet.

Nu ska projektresultatet spridas i Sverige. Musikhögskolan i Göteborg har i samarbete med Svenska Musikerförbundet förlagt delar av i sina utbildningar på Henriksberg. Idag har inga andra rockklubbar anammat resultatet fullt ut, men många vill veta mer om lösningen på Henriksberg. Studiebesök blir allt vanligare.

Buller och höga ljudnivåer är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för musiker och ljudtekniker men även för lärare och andra yrkesgrupper. Dålig ljudmiljö på musikklubbar är ett internationellt och välkänt problem.

För ytterligare information kontakta
Kim Kähäri, audionom och forskarass. Arbetslivsinstitutet Väst, 031- 50 16 17, 0707- 46 61 15
Christine Hellqvist, Artister och Musiker mot Tinnitus, 0733- 44 11 82
Staffan Linell, AFA Försäkring, 08-696 46 30, 0708-92 85 71

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljö och folkhälsa. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afa.se