Stockholms stad

Ny forskningsrapport i serien Ung livsstil

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 14:03 CET

Nu är rapporten klar som visar att fler pojkar än flickor är föreningsmedlemmar i mellan- högstadiet och gymnasiet. Likaså är barn och ungdomar i de högre socio-ekonomiska grupperna med i förening i betydligt större utsträckning än barn i de lägre socio-ekonomiska grupperna.

Rappporten är skriven av Åsa Claeson Nordin och utgör en redovisning av föreningsfrågan i studien Ung livsstil. Studien är genomförd i Stockholms stad och omfattar elever i mellan- och högstadiet samt gymnasiet.

Rapporten i sin helhet finns att hämta i receptionen Fleminggatan 4 och kan också laddas ner via stadens hemsida: http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=80831


Marina Högland
Informationsansvarig
Idrottsförvaltningen
Box 8313
Besöksadress: Fleminggatan 8
104 20 Stockholm
Telefon: 08 - 508 28 457
Mobil: 076 - 122 84 57
www.stockholm.se/idrott