Regionförbundet södra Småland

Ny FoU-verksamhet i länet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 11:29 CET

Vid årsskiftet slås regionförbundets FoU Välfärd och landstingets FoU Centrum samman till en verksamhet under landstinget.
– För att kunna kraftsamla och nå mervärde kring FoU-frågorna är det viktigt att samordna länets FoU-verksamheter under en huvudman, säger regionstyrelsens ordförande Marie-Louise Hilmersson.

FoU-Välfärd och FoU-Centrum är båda verksamma inom välfärdsområdet men har olika huvudmän, styrning, finansiering och uppdrag. FoU-Centrum fokuserar på vårdfrågor och FoU Välfärd på välfärdsfrågor som ex. äldreomsorg och arbetsmarknad.

Förutsättningarna för FoU-Välfärds verksamhet har på kort tid förändrats. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen är alla statliga myndigheter som tidigare varit medfinansiärer på regional nivå. Omorganisering på nationell nivå har gjort att myndigheterna inte längre kan teckna avtal och bidra med finansiering till verksamheten. Växjö universitet har också sett över sitt stöd i samband med att de ska bli Linnéuniversitetet. Hur stödet till Kalmar och Kronobergs läns FoU-verksamheter ska se ut i framtiden är inte klart.

I våras inleddes ett arbete för att hitta en hållbar lösning och idag beslutade regionfullmäktige att slå ihop verksamheterna hos landstinget från och med årsskiftet.
– På det här sättet kan vi använda våra resurser effektivare, säger Maria Nilsson, regional utvecklingschef.

Regionförbundet kommer att fortsätta att stödja verksamheten med 1 275 000 kronor/år. Kommunernas inflytande över verksamheten säkerställs genom majoritet i styrgruppen.

För mer information kontakta
Marie-Louise Hilmersson, regionstyrelsens ordförande, 0733-47 79 23
Peter Hogla, regiondirektör, 0470-72 47 50, 0709-39 23 03
Maria Nilsson, regional utvecklingschef, 0709-84 47 41

Regionförbundet södra Småland är Kronobergs komunner och landstings gemensamma arena för regionalt utvecklingsarbete.