Stockholms Läns Landsting

Ny funktion för rapportering av biverkningar kan ge säkrare läkemedelsbehandling (LSF)

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 17:05 CEST

Nu blir det enklare för läkare i Stockholms län att rapportera eventuella biverkningar av läkemedel som de skriver ut. Rapporteringen sker genom en elektronisk funktion som både läkare och sjuksköterskor har tillgång till. Denna funktion är unik i sitt slag i Sverige och är sedan början av april igång på försök på Gustavsbergs vårdcentral.

-Vi ville göra det enklare för läkarna att rapportera in eventuella biverkningar, säger Marie Eliasson, projektledare på Läkemedelscentrum. Med denna elektroniska blankett går det snabbare för läkare att göra rapporteringen, bland annat därför att blanketten är lätt tillgänglig och är delvis ifylld i förväg.

Genom att det blir enklare att rapportera hoppas man att fler tar sig tid att rapportera in biverkningar av läkemedel, eftersom det på sikt kan ge oss ökad kunskap om läkemedlen och deras funktion.

-För närvarande sker det nog en viss underrapportering av biverkningar, säger Björn Eriksson bitr verksamhetschef Gustavsbergs vårdcentral. En anledning är att den gamla modellen varit lite omständlig. I en tempointensiv verksamhet som modern primärvård kan det ibland bli så att den här typen av administration kommer i kläm. Förhoppningsvis blir det bättre nu.

Rapporteringen sker genom Janus fönster, en applikation som är integrerad i den befintliga journalen. Rapporter om misstänkta biverkningar skickas direkt till Läkemedelsverkets regionala biverkningsenhet, som sedan gör bedömningen av läkemedlet.

Kontakta oss för mer information:
Marie Eliasson, projektledare Läkemedelscentrum, tel: 08-737 40 08
Björn Eriksson, distriktsläkare och bitr verksamhetschef Gustavsbergs vårdcentral, tel: 08-718 73 10
Yvonne Gustavsson, landstingets presstjänst, tel: 070-737 44 45

Stockholms läns landsting
Landstingets huvuduppdrag är att ge 1,9 miljoner invånare i de 26 kommunerna i Stockholms län tillgång till hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Andra viktiga inslag i verksamheten är även att förebygga hälso-problem, planera den regionala tillväxten och utvecklingen, samt att arbeta med miljö- och kulturfrågor. Landstingets högsta beslutande organ är Landstingsfullmäktige, med 149 ledamöter som väljs vid landstings-valen vart fjärde år. Stockholms läns landsting har cirka 42 000 anställda och omsätter drygt 50 miljarderkronor per år. Läs mer på www.sll.se.