Banverket

Ny funktion med fokus på vatten- och bergfrågor tillsatt i Projekt Hallandsås

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 09:13 CET

Inför den planerade byggstarten av Projekt Hallandsås har beslut tagits att organisationen ska förstärkas med en ny
teknikfunktion. Fokus för denna funktion ska ligga på frågor som rör berg- och grundvatten.
- Det är viktigt att i framtiden bryta ut nyckelfrågor som rör berg och vatten för att ytterligare säkra projektets kommande arbete, säger Jan Hartlén, ny funktionsansvarig.

Det var i samband med sommarens utsläpp i Lyabäcken som behovet av att utveckla projekt Hallandsås arbete för frågor rörande berg och grundvatten blev tydligt. Därför har organisationen sedan den 1 december förstärkts med en ny teknikfunktion. Denna funktion ska bland annat utvärdera tekniska arbeten ur ett berg- och grundvattenperspektiv.


Funktionen består av två geologer, en hydrogeolog samt funktionsansvarige Jan Hartlén. Han fungerade fram till december som controller av geotekniska frågor i projektet och har tidigare arbetat i Miljögranskningsgruppen där han övervakade Banverkets och projektets miljösäkringsarbete. Jan Hartlén har ett mångårigt förflutet inom geoteknik och frågor inom detta område i olika infra-strukturprojekt. Han innehar även en adjungerad professur vid Lunds Tekniska Högskola och var tidigare generaldirektör för statens geotekniska institut.

Jan Hartlén finns tillgänglig under fredagen för kommentarer.

Kontakta:
Jan Hartlén
Chef teknik
0431 - 44 21 85
0708 - 39 03 65

Ulf Angberg
Informatör
0431 - 44 21 92
0702 - 24 21 92

Linda Haddemo
Informatör
0431 - 44 20 91
0705 - 66 20 91