Vägverket

Ny gång- och cykelväg till Klackberg

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 13:59 CEST

I dagarna börjar Vägverket Region Mälardalen att bygga en ny gång- och cykelbana mellan väg 68 och Klackberg, väster om Norberg. Arbetet avslutas i december, men asfalten kommer att läggas först våren 2004. Entreprenör är Vägverket Produktion Mitt.

Vägarbetet påverkar oundvikligen trafiken på Klackbergsvägen (väg 743). Den nya gång- och cykelvägen byggs i anslutning till vägen på den nordvästra sidan. Entreprenören måste arbeta på Klackbergsvägen och därför blir det sänkt hastighet och begränsad bredd på delar av vägen under hela byggtiden.

- Begränsningarna i framkomlighet är nödvändiga för både vägarbetarnas och trafikanternas trygghet, säger Göran Andersson, projektledare på Vägverket Region Mälardalen. Jag hoppas att trafikanterna har tålamod med oss och tar det försiktigt förbi arbetsplatsen.

Den nya gång- och cykelvägen byggs för att öka trafiksäkerheten. Klackbergsvägen är smal och många cyklar eller går från Norberg till Vinterstadion och Klackbergsgården.

För mer information kontakta Göran Andersson, projektledare, Vägverket Region Mälardalen, telefon 016-15 70 67 eller 070-515 70 92 eller byggledare Lennart Westin, telefon 070-543 23 66.

Region Mälardalen