Skandia

Ny garantiränta i Skandia Liv

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:12 CEST

Skandia Liv anpassar sin garantiränta efter det rådande marknadsläget, den sänks under juni månad från 2,75% till 2,00%. Den nya räntan gäller tillsvidare.

Garantiräntan används vid beräkning av premier och garanterade försäkringsbelopp. Den är fastställd utifrån försiktiga antaganden om den framtida avkastningen och är därför kopplad till nivån på de långa obligationsräntorna.

Garantiräntan ska inte förväxlas med återbäringsräntan, som speglar Skandia Livs resultat och avkastning.

Mer information om sänkningen finns på www.skandia.se/liv

För ytterligare information:
Annie Sebelius, informationschef Skandia Liv, 08-788 46 14

Skandia Liv är ett av de ledande livbolagen i Sverige med ungefär 1,3 miljoner kunder. Skandia Liv erbjuder prisvärda produkter och tjänster, för sparande med garanti och ekonomisk trygghet, vid pension, sjukdom och dödsfall. Skandia Liv drivs enligt ömsesidiga principer och är ett helägt dotterbolag till Skandia som ingår i Old Mutual-koncernen. Läs mer på www.skandia.se.