Skandia

Ny garantiränta i Skandia Liv

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 11:02 CEST

Under de senaste åren har räntorna på de finansiella marknaderna sjunkit. Som en konsekvens av det låga ränteläget har Finansinspektionen och flera andra aktörer sänkt sina räntor. Av samma anledning behöver Skandia Liv anpassa sin garantiränta. Skandia Livs garantiränta sänks därför under november månad från 3 % till 2,75 %. Den nya räntan gäller tillsvidare.

Garantiräntan används vid beräkning av premie och garanterade försäkringsbelopp. Den är fastställd utifrån försiktiga antaganden om den framtida avkastningen. Garantiräntan ska inte förväxlas med återbäringsräntan, som speglar Skandia Livs avkastning.

För ytterligare frågor:
Marie-Louise Wenander, chefsaktuarie, Skandia Liv, tel 08- 788 46 65
Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 42 97