LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Ny gemensam kraft i civilsamhället

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 17:21 CEST

Onsdag den 29 april 2009 grundades Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan. LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer är en av de tretton organisationer som valt att gå samman för att långsiktigt bidra till ett starkare civilsamhälle och aktivt föreningsliv. LSU:s generalsekreterare Richard Bengtsson har utsetts till ordförande i Civos.

- Civos behövs för att stärka civilsamhället och ideella organisationer. Vi tror att vi som ungdomsorganisationer i Civos kan bidra med kunskap och perspektiv om nya former av engagemang och hur föreningslivet i stort behöver utvecklas för att engagera såväl unga som gamla, säger Richard Bengtsson.

2009 är ett år då många viktiga frågor för civilsamhället avgörs. Frågan om civilsamhällets organisationer ska momsbeläggas och arbetet med en ny folkrörelseproposition för Sverige är två tydliga utmaningar som kommer påverka civilsamhällets organisationer, nu och i framtiden. För att civilsamhället ska kunna bli livskraftigt på lång sikt krävs att vi samarbetar, säger Civos ordförande Richard Bengtsson.

- Vi inom den idéburna sektorn har en unik position i samhället. För att människor även i framtiden ska kunna samlas i ett ideellt engagemang, kring en idé och värdegrund, behöver civilsamhällets organisationer en samlad och stark röst. Där tror vi att Civos kan bidra, säger Richard Bengtsson.

Om Civos
Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan, är en intressepolitisk organisation som driver sektorsgemensamma intressefrågor. Detta genom att samla medlemsorganisationerna till gemensamt och aktivt agerande gentemot regering och myndigheter, kommuner och landsting samt näringslivets organisationer. Civos består av 13 organisationer: Amatörkulturens Samrådsgrupp - ax, Arbetsgivarföreningen KFO, Famna, Folkbildningsförbundet, Folkets Hus och Parker, Forum för Frivilligt Socialt Arbete, IOGT-NTO, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, MAIS - Musikarrangörer i Samverkan, Röda Korset, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO, Sensus och SIOS - Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige.

Kontakt
Richard Bengtsson, ordförande Civos
08 - 672 66 74
0702 - 36 51 16
richard.bengtsson@lsu.se