Katrineholms kommun

Ny gemensam organisation med näringslivet för tekniska utbildningar

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 14:00 CEST

Inbjudan till presskonferens

Med anledning av slutrapporten om hur tekniskt inriktade utbildningar kan utvecklas och profileras i regionen för att uppfylla företagens behov av kompetensförsörjning inbjuds till presskonferens.

Dag/tid: Måndag 27 augusti, kl. 13.00
Plats: Viadidakt - Herkulessalen, plan 1 i Kullbergska huset, Bievägen 1 B i Katrineholm


Bakgrund
Efterfrågan från näringslivet på yrkesutbildad arbetskraft är stor inom den tekniska sektorn. Samtidigt kompetensutvecklingen för vuxna inom sektorn dåligt utvecklad. Detta måste rådas bot på då stora pensionsavgångar väntar samtidigt som antalet elever inom gymnasieskolan minskar och konkurrensen ökar från andra kommuner och friskolor.

En projektrapport föreslår nu att näringslivet och kommunen går vidare och tillsammans bildar en ny organisation för teknikutbildningar och kompetensutveckling inom det tekniska området.

Förutom projektledare Benny Erixon har styrgrupp och referensgrupp bestående av representanter från näringslivet, Viadidakt samt Katrineholm utbildningsförvaltning deltagit i utredningen.


På presskonferens medverkar
Håkan Lind, SKF Mekan AB
Owe Karlsson, SKF Mekan AB
Bengt Kullberg, Västra Sörmlands industriförening
Helene Björkqvist, förvaltningschef på Viadidakt
Benny Erixon, projektledare på Viadidakt
Tomas Hartikainen, rektor på Lindengymnasiet


Mer information
Helene Björkqvist, tfn 070-645 54 99

Pressmeddelandet utfärdat av:
Robert Davidsson, Informations- och kommunikationsstrateg
Tfn 0150-569 67