Karolinska Institutet, KI

Ny gen som kan orsaka dyslexi identifierad

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 15:25 CEST

En gen som är involverad i hjärnans utveckling har kunnat kopplas till dyslexi. Det visar en studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med forskare i Finland.

Dyslexi är ett tillstånd som innebär svårigheter att läsa och stava trots normal intelligens och utbildning och som drabbar 3-10 procent av befolkningen. Orsakerna tros vara delvis genetiska och flera gener som kan tänkas vara involverade har föreslagits. De biokemiska mekanismerna bakom dyslexi är dock fortfarande oklara. Nu har forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med finska forskare, identifierat en ny gen, ROBO1, som kan kopplas till dyslexi. Resultaten från studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLoS Genetics, visar att genen var muterad hos en individ med dyslexi och att genen hade sänkt uttryck hos en grupp dyslektiker. ROBO1, som ligger på kromosom tre, är involverad i utvecklingen av nervbanor mellan hjärnhalvorna. Det är första gången en så specifik biokemisk och utvecklingsbiologisk mekanism kan kopplas till dyslexi.

- Störningar i hur de båda hjärnhalvorna kommunicerar skulle kunna förklara att individer med fel på denna gen drabbas av dyslexi, men ännu vet vi inte exakt hur ROBO1 påverkar läs- och skrivförmågan, säger Juha Kere, professor vid institutionen för biovetenskaper vid Novum, centrum för bioteknik, Karolinska Institutet.

Forskargruppen som för två år sedan identifierade den första genen som kunde kopplas till dyslexi, fortsätter nu sin forskning med att försöka förstå exakt vilka effekter av ROBO1 är allra viktigast.

Publicerat i Public Library of Science Genetics:
The Axon Guidance Receptor Gene ROBO1 Is a Candidate Gene for Developmental Dyslexia. Katariina Hannula-Jouppi, Nina Kaminen-Ahola, Mikko Taipale, Ranja Eklund, Jaana Nopola-Hemmi, Helena Kääriäinen, Juha Kere. PLoS Genetics 2005 1 (4): e50

För mer information kontakta:
Professor Juha Kere nås på mobil, 073-421 35 50. Han är för närvarande i Salt Lake City, USA (8 timmar efter svensk tid) och deltar i en konferens anordnad av American Society of Human Genetics. E-post: Juha.Kere@biosci.ki.se