Exportkreditnämnden, EKN

Ny generaldirektör

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:24 CET

Regeringen har idag utsett Karin Apelman till ny generaldirektör och chef för Exportkreditnämnden.

Karin Apelman är idag finans- och ekonomidirektör på Luftfartsverket (LFV) och ingår i den verkställande ledningen. Karin Apelman har tidigare arbetat med finansieringsfrågor på SAAB Aircraft Leasing, SAS och Sven Hagströmer AB.

Den nya generaldirektören är redan väl förtrogen med EKN:s verksamhet då hon arbetat i styrelsen sedan fem år tillbaka. Karin Apelman tillträder sin tjänst den 5 mars 2007.

- Det är utomordentligt glädjande att Karin accepterat att bli ny chef för EKN, säger den avgående generaldirektören Olof Rydh. Jag vet att EKN kommer att ha stor nytta och glädje av Karins kompetens och erfarenhet. Hon är hjärtligt välkommen.