Näringsdepartementet

Ny generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 11:50 CEST

Regeringen har i dag utsett Bo Jangenäs till chef för den nya
myndigheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som öppnar sina
portar den 1 januari 2004.
Bo Jangenäs arbetar sedan augusti 2002 som särskild utredare inom
regeringskansliet. Han ansvarar bland annat för den utredning som ser
till att den nya myndigheten kan börja sin verksamhet. Bo Jangenäs har
under många år arbetat inom arbetsmarknadsverket, där han är anställd
som direktör i AMS ledning.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska utöva tillsyn över
arbetslöshetskassorna och granska arbetsförmedlingens hantering av
ärenden som gäller arbetslöshetsersättning. Myndigheten, som regeringen
beslutade om i april 2003, beräknas få ett 50-tal anställda och
placeras i Katrineholm.

Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos arbetslivsminister Hans Karlsson
070-267 84 26

Bo Jangenäs
070-647 60 64

Kajsa Lundgren
informationschef
070-584 83 54