Landsbygdsdepartementet

Ny generaldirektör för Livsmedelsekonomiska institutet utsedd

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 11:45 CEST

Regeringen har idag utsett departementsrådet Dag von Schantz, till ny generaldirektör på Livsmedelsekonomiska institutet i Lund.

Dag von Schantz började på jordbruksnämnden 1976 och har varit departementsråd i regeringskansliet och jordbruksdepartementet sedan 1984. Han har under den tiden varit chef för olika enheter på departementet med ansvar för bl.a. livsmedels- och jordbruksfrågor. För närvarande är han chef för departementets lantbruksenhet. Han har också arbetat med ett flertal offentliga utredningar företrädesvis inom områdena jordbruk och regionalpolitik.

Han är född och uppvuxen i Småland och fick sin fil kand i nationalekonomi och statistik vid Lunds universitet samt högskolan i Växjö.

Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) är en ekonomisk analysmyndighet inom jordbruks- och livsmedelsfrågor.

Institutet utför kvalificerade ekonomiska analyser grundade på vetenskapliga metoder inom jordbruks-
fiske- och livsmedelsområdet. Analyserna behandlar såväl nationella som internationella frågor och kärnan i institutets verksamhetsområde är EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Det kan handla om reformbehovet och om effektiviteten i olika styrmedel men också jordbruks- och livsmedelsfrågornas hantering vid utvidgningen av EU eller i WTO-förhandlingarna. SLI analyserar dessutom landsbygdsfrågor, fiskeekonomiska frågor, livsmedelslagstiftning samt djurskydd och djurhälsa.

Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Dag von Schantz
Departementsråd
08-405 11 78