Riksutställningar

Ny Generaldirektör i myndighetens första kalenderlucka

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 14:30 CET

Onsdagen den första december tillträder Staffan Forssell som ny GD för Riksutställningar. Han tar då över efter ansvaret från Eva Lundqvist som vikarierat på posten sedan mars 2010 och lämnar närmast ett uppdrag som vd för Scenkonstbolaget i Västernorrland.

Riksutställningar har sedan slutet av oktober 2009 varit föremål för en omfattande utredning om myndighetens framtida roll och uppdrag – ett uppdrag som Staffan Forssell nu får i uppdrag att förverkliga.

På frågan vad det var som fick honom att vilja ha jobbet svarar Forssell att det var just efter att ha läst landshövding Chris Heisters utredning om Riksutställningar som intresset växte. ”Hon betonade något som jag brinner för, och som jag verkligen tror behövs i Sverige, dvs. en myndighet inom det kulturella som fokuserar på omvärldsbevakning, såväl nationell som internationell.

Som tidigare museichef på Armémuseum, Cosmonova samt som fjällchef vid Svenska Turistföreningen har Forssell inte bara erfarenhet från många discipliner inom kulturområdet utan även av att leda organisationer som präglats av nytänkande och förändring. Den viktigaste utmaningen för Riksutställningar de kommande 1-3 åren tror Forssell kommer vara ”Att skapa sig en trovärdighet mot övriga svenska utställare, museum och departement så att vi blir deras naturliga kunskapsbank inom vår sektor. En sektor som hela tiden breddas med ny teknik och korsbefruktningar mellan konstarter”.

Staffan Forssell är född 1962 och har en fil. kand. i fysik samt en officersutbildning från flygvapnet.

Bland sina styrkor hoppas Forssell bland annat att humor, arbetsvilja och anpassningsförmåga kommer bli extra värdefulla för detta uppdrag, och om framtiden säger han att ”Riksutställningar kan än mer i framtiden med sin kompetens och sin omvärldsbevakning bli en stor tillgång för utställningssverige och jag ser därför ljust på framtiden”.

Första dagen på nya jobbet inleds som gästtalare på Gotlands Kommuns och Gotlands museums kulturfrukost.

För mer information eller för att boka tid för intervju, vänligen kontakta

Eric Fugeläng, Marknads- och kommunikationsansvarig, Riksutställningar

Tlf: 0498 79 90 69, mob: 0768 79 19 69 eller via eric.fugelang@riksutstallningar.se