Finansdepartementet

Ny generaldirektör och chef för Statens bostadskreditnämnd

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 18:29 CEST

Ulrika Borg
Pressekreterare
08-4051599
070-5751599

Regeringen har i dag fattat beslut om att anställa departementsrådet i Finansdepartementet Lars Magnusson som generaldirektör och chef för Statens bostadskreditnämnd från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2009.

Lars Magnusson har sedan 1995 arbetat som departementsråd och chef för
bygg- och bostadsfrågor i Näringsdepartementet, Inrikesdepartementet och numera inom Finansdepartementet som chef för Bostadsenheten. Lars Magnusson är 53 år och civilingenjör/lantmätare med fastighetsekonomisk inriktning.

Statens bostadskreditnämnd administrerar de statliga kreditgarantierna i syfte att medverka till att underlätta ny- och ombyggnader av bostäder, att hålla nere boendekostnaderna och att främja konkurrensen på kreditmarknaden mm.

Som ett led i arbetet med att få bukt med bostadsbristen föreslår regeringen i budgetpropositionen som presenterades den 22 september förbättrade statliga kreditgarantier för bostadsbyggandet.

Förändringen innebär att statliga kreditgarantier kan ges upp till 90 % av ett marknadsvärde upp till 2 miljoner kronor per lägenhet. Dessutom föreslås att garantierna ska grundas på civilrättsliga avtal i stället för att vara regelstyrda.