Automatikprodukter

Ny generation selektiva köldmediedetektorer

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 16:22 CET

Detektorn är en mikroprocessorbaserad enhet med komplexa matematiska algoritmer för att erbjuda anmärkningsvärt noggranna mätningar av lägsta gaskoncentrationer, vilket garanterar maximal
säkerhet och miljöskydd.


När de speciella egenskaperna hos infrarödtekniken och den unika dubbla mätkammaren kombineras blir resultatet tillförlitliga köldmediedetektorer för tidig upptäckt och undvikande av falsklarm.

Detektorn har en förväntad livslängd på över 10 år och endast tillsyn vart 5:e år.

En viktig utgångspunkt vid konstruktionen av detektorn var hur man skulle kunna minska antalet omkalibreringar och servicebesök orsakade av drift m.m., i förhållande till konventionella köldmediedetektorer utan att göra avkall på känsligheten.


Några behov av årliga besök ute på fältet behövs nu inte med den nya infraröda tekniken.

Drifts- och underhållskostnader reduceras härmed.