Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Ny god man i RFS godmanspanel

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 09:09 CEST

Bo Levinson är ny medlem i RFS godmanspanel. Han vill att forumet för gode män och förvalare ska användas för att skapa debatt.

Bo Levinson blir den fjärde medlemmen i godmanspanelen, som tar ansvar för RFS forum för gode män och förvaltare. I forumet kan vem som helst gå in och ställa frågor och diskutera rollen som god man och förvaltare.

Bo Levinsson ser framför sig att RFS godmansforum ska vara det naturliga stället för gode män och förvaltare att diskutera frågor. Eftersom alla uppdrag är unika har alla ställföreträdare kunskaper att dela med sig av, resonerar han.

 - Varje god mans erfarenhet är värdefull. Genom att dela med sig av sina erfarenheter på forumet hjälper man andra ställföreträdare.

Läs hela artikeln http://www.rfs.se/debatt_opinion/rfs_nyheter_reportage/Nyheter-och-reportage-2013/Ny-medlem-i-godmanspanelen/

Til forumet http://www.rfs.se/godmanskap/Forum/

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare består av cirka 85 lokalföreningar med medlemmar som har uppdrag som kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, godemän, förvaltare, lekmannaövervakare, särskilt förordnade vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter.