Världsnaturfonden WWF

Ny granskning om Sveriges handel med hotade växter och djur

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:22 CEST

Världsnaturfonden WWF välkomnar den granskning av handeln med vilda djur och växter som Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade idag. Studien är ett viktigt avstamp för det fortsatta arbetet med att stoppa den illegala handeln.

Undersökningen, som tittat närmare på Sveriges inblandning i den illegala handeln i världen, visar att det finns pengar att tjäna på den illegala handeln även här. Det kan handla om import av sällskapsdjur och souvenirer men också om privatpersoner som plockar upp fridlysta svenska orkidéer med rötterna för att odla hemma och sedan sälja vidare.

- Några av de viktigaste åtgärderna för att få stopp på handeln är att satsa mer resurser på att informera och omarbeta lagstiftningen så att den blir mer lättbegriplig, menar Mats Forslund, projektledare handel med hotade arter på WWF. Ett annat stort problem är den ojämna tillsynen i landet. Länsstyrelserna har ansvaret men olika länsstyrelser gör olika prioriteringar.

WWF efterlyser därför ett ökat samarbete mellan länsstyrelser och andra berörda myndigheter. Att mycket handel också sker via Internet kräver att övervakningen moderniseras.

WWF efterlyser också en grundlig analys av läget när det gäller tillsyn och information för att identifiera var riktade insatser bör sättas in.

Den internationella handeln med vilda djur och växter är mycket omfattande och det är viktigt att alla länder i världen tar sitt ansvar för att följa de bestämmelser som finns. Sverige har gjort mycket men fortfarande återstår en del att göra. Bland annat är straffen som utdöms fortfarande så låga att det lönar sig att begå brott.

Rapporten "Illegal handel med vilda djur och växter - En förstudie" (Rapport 2008:14) kan laddas ner från Brås hemsida, www.bra.se.

För frågor, kontakta:

Mats Forslund, projektledare handel med hotade arter, WWF/TRAFFIC

Tfn: 0226-700 50, 070-399 81 63

Marie von Zeipel, pressekreterare, WWF

Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77

Fakta:

Handel med djur och växter omsätter varje år uppskattningsvis 20 miljarder US-dollar. Flera miljoner vildfångade fåglar, tiotusentals apor, miljontals orkidéer och ett oräkneligt antal andra djur och växter säljs varje år på den internationella marknaden. De säljs som exotiska husdjur eller blir till pälsar, skor, väskor och skärp. Skelettdelar, gallblåsor, horn, betar och doftkörtlar blir ingredienser i naturmediciner och mat, eller förvandlas till prydnadsföremål.

En stor del av den här handeln är laglig, men den illegala handeln med utrotningshotade växter och djur är omfattande. År 1973 kom ett antal länder överens om att handel inte får vara orsaken till att vilda djur och växter utrotas. Överenskommelsen heter CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) och kallas även för Washington-konventionen.

År 2007 hade 171 länder skrivit under konventionen som då listade ca 5 000 hotade djurarter och ca 28 000 hotade växtarter. Länderna lovar att i nationella lagar förbjuda handeln med de utrotningshotade arterna och att kontrollera handeln för de arter som ligger i farozonen att bli utrotade.

Läs mer på www.wwf.se


Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar
en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
- bevara världens biologiska mångfald
- verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- minska föroreningar och ohållbar konsumtion.