Swedish Care International

Ny gratisapplikation ska stödja kommunikation och social interaktion för människor med demenssjukdom

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 09:38 CET

Memory Box! ger användaren konversationsinspiration i form av bilder på kända personer, platser, händelser och historiska ögonblick. Applikationen är en minnesbank med syfte att inspirera samtal kring en persons uppväxt och livshistoria.

Ett sätt att aktivera långtidsminnet är via musik. Därför innehåller Memory Box! också̊ ett stort specialanpassat musikbibliotek med musik indelat i årtionden och genrer, till exempel filmklassiker. Musiken görs tillgänglig med hjälp av Spotifys teknik och mobiltjänst. I applikationen är det också̊ möjligt att skapa en klippbok av minnen för varje enskild användare – vilket gör verktyget användbart såväl i en professionell vårdmiljö̈ som i samspelet mellan familjemedlemmar.

”Minneslådor existerar idag och är en vedertagen behandling och terapimetod inom demensvården. Det finns dock en total avsaknad av en digital motsvarighet. Möjligheten att enkelt få tillgång till detta verktyg via en mobil eller surfplatta är unik.” säger Hanna Davidsson från Swedish Care International (SCI). ”Med Memory Box! strävar vi efter att bidra till att möta de sociala behoven av interaktion mellan vårdgivare, närstående och personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. ”

Bakom applikation står SCI:s ideella organisation Forum for Elderly Care. SCI har tidigare lanserat två applikationer, Elderly Care och Dementia Support. Dessa applikationer används idag över 100 länder.

För engelsk version av pressmeddelande, se bifogad pdf.

Om Memory Box

Applikationen är gratis och finns tillgänglig för nedladdning i App Store (iOS) och Google Play (Android). För mer information om applikationen och möjlighet att testa Memory Box! klicka här: http://www.memoryboxapp.org

Applikationen stöds av teknik från Spotify

Kontakt: Hanna Davidsson (SCI), hanna.davidsson@sci.se eller Kerry Steib (Spotify) kerry@spotify.com www.memoryboxapp.org - www.sci.se - www.spotify.com

Om Forum for Elderly Care och Swedish Care International

Swedish Care International (SCI) och vår ideella organisation Forum for Elderly Care ägs delvis av Stiftelsen Silviahemmet och syftar till att sprida kunskap genom utbildningar och projekt inom äldre- och demensvård internationellt. SCI har ett nära samarbete med stiftelsen Svenskt Demenscentrum, Sophiahemmets Högskola och Karolinska Institutet.

SCI är en svensk internationellt verksam aktör som utvecklar, paketerar och exporterar svensk äldre- och demensvård. Vår vision är att skapa en god demens- och äldrevård baserad på Silviahemmets vård- och omsorgsfilosofi tillgängliggjord i internationell miljö.

I tillägg till detta arbetar vi aktivt med att främja utvecklingen av svensk äldre- och demensvård. Till exempel genom vårt stipendium som riktar sig till sjuksköterskestudenter; Queen Silvia Nursing Award. 

Vi utbildar idag vårdpersonal och anhöriga i flertalet länder i både Asien, mellanöstern och Europa. 

www.sci.se

www.queensilvianursingaward.se

www.dementiaforumx.org