Salems kommun

Ny grundskola i Fågelsången

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 14:49 CET

Kommunstyrelsen vill att fullmäktige ska besluta att Salems nya grundskola ska byggas vid Fågelsången. Skolan ska enligt planerna vara klar att användas till höstterminen 2020 och ha plats för 400 elever. För att barnen ska kunna komma till och från skolan behöver även en ny väg byggas. Kommunstyrelsen föreslår att två vägalternativ ska utredas vidare i samband med att en detaljplan tas fram för området. Huvudförslaget är att vägen dras norr om bostadsrättsföreningen Rönningeborg. I väntan på att den nya skolan ska bli klar kommer tillfälliga paviljonger att sättas upp vid Skogsängsskolan.

Bakom kommunstyrelsens beslut står Moderaterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Liberalerna och Rönningepartiet vill hellre att den nya skolan ska ligga vid Södra Hallsta.

Kommunfullmäktige fattar beslut torsdagen den 23 februari.

Kontakt

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 95
lennart.kalderen@salem.se

Mats Bergström
Ekonomichef
070-723 42 25
mats.bergstrom@salem.se

Bilaga

Skiss över vägalternativen

Karta över de alternativa platserna för placering av ny skola

Salem är den nära kommunen. Vi har korta avstånd, både geografiskt och mellan människor. Här har drygt 16 000 personer sina hem. Det finns fantastiska boendemiljöer och det är nära till naturen. På knappt 30 minuter kommer vi till Stockholm med pendeltåget eller med bilen. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda.