Verva (Verket för förvaltningsutveckling)

Ny guide för bättre webbplats

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:04 CET

För information
Magnus Burell,
projektledare
08-550 557 91

Presskontakt
Carina Larsson,
pressekreterare
08-550 557 62

Webbplats

www.verva.se/
24-timmarswebben

Offentliga webbplatser ska fungera för alla – men långt ifrån alla gör det. En ny vägledning för webb och e-tjänster som Verva presenterar idag hjälper myndigheter och kommuner att leva upp till kraven.

Vägledningen 24-timmarswebben innehåller goda råd om sådant som gör en webbplats bra. Den tar upp allt från teknisk kodning och grafisk utformning till hur man informerar vid kriser eller gör det möjligt att surfa på webbplatsen med mobiltelefon.

Den som följer råden får en webbplats som uppfyller de krav som ställs, både i Sverige och i EU.

Webbplatsen är en demokratifråga

Vägledningen visar även hur offentlig verksamhet kan använda webben som kanal till medborgare och företag. Idag kan man bland annat deklarera och ansöka om studiemedel via nätet. Men offentliga verksamheter kan göra mer för att öka sin service och förbättra sina tjänster på webben.

– Med vägledningen i handen finns inte någon ursäkt för att ha en dåligt fungerande webbplats. Webben är mycket viktig för alla som enkelt vill kunna nå en myndighet eller kommun, få svar på sina frågor och sköta sina ärenden. En väl fungerande webbplats är i grunden en demokratifråga, säger Lena Jönsson, generaldirektör Verva.

Stor nytta även för näringslivet

Alla som arbetar med en webbplats har nytta av vägledningen, inte minst it-företag som säljer verktyg och tjänster till offentlig sektor. Genom att man följer råden ökar möjligheterna att leverera it-lösningar som lever upp till kraven som ställs.

Kvaliteten på offentliga webbplatser har ökat

Verva mäter varje kvartal delar av den tekniska kvaliteten på cirka 1 000 webbplatser i offentlig sektor.

– Fler och fler använder vägledningen och Vervas senaste mätning från september 2006 visar att webbplatser i offentlig sektor är på väg åt rätt håll, säger Lena Jönsson.


Fakta

Vägledningen finns att ladda ned på
www.verva.se/24-timmarswebben.
Vägledningen är den tredje i sitt slag. Förra versionen kom 2004 och har laddats ned i nära 50 000 exemplar.
I projektets styrgrupp har ingått representanter för det svenska W3C-kontoret, Handisam, IT-företagen samt Sveriges Kommuner och Landsting.
Nätverket för 24-timmarswebben har mer än 1 200 medlemmar.
www.verva.se/natverk/24h.
Vervas kvartalsmätning av offentliga webbplaster finns på
www.verva.se/24-timmarswebben/matning