RFSL

Ny handbok för arbete med diskriminerade

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 17:14 CET

Imorgon, 28 november, lanseras handboken ”Equal at Work – Easy Access Guide for Practitioners” som vänder sig till dem som arbetar med människor utsatta för diskriminering i arbetslivet. Lanseringen sker i samband med invigningen av konferensen ”Accessing Justice – Tools and Methods to Fight Discrimination”, Bryssel.


Imorgon, 28 november, lanserar det internationella projektet Access to Justice en handbok under namnet ”Equal at Work – Easy Access Guide for Practitioners”. Handboken vänder sig till dem som möter individer utsatta för diskriminering i arbetslivet, med särskilt fokus på diskriminering pga sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

-Handboken är till för organisationer som på olika sätt företräder dessa grupper. Den ger handfasta råd om hur frågorna kan hanteras, berättar Anette Sjödin, projektledare för Access to Justice.

-Genom denna enkla, konkreta och lättillgängliga handbok för alla som arbetar med att stötta utsatta människor hoppas vi kunna erbjuda ett stöd i deras arbete, säger Anette Sjödin

Handboken presenteras under projektets avslutningskonferens ”Accessing Justice – Tools and Methods to Fight Discrimination” i Bryssel.
Lansering: Pressrelease den 28 november klockan 11.00
Plats: Hotel le Dome, Bd. du Jardin Botanique, 9-12-13, Bryssel.

-Vi ser ett stort behov av denna handbok runt om i Europa och hoppas på en stor spridning, avslutar Anette Sjödin.

Media är välkomna att närvara. För ackreditering samt bokning av tid för intervju, kontakta Mathilda Pihl tfn: +46 736 60 32 48 alt e-post: mathilda.piehl@rfsl.se

Projektet Access to Justice, som producerat handboken, arbetar aktivt i tre länder: Storbritannien, Rumänien och Sverige. Projektet är ett samarbete mellan organisationer med ett engagemang för att motverka diskriminering pga funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Det genomförs med stöd från EUs antidiskrimineringsprogram (se http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/index_ en.htm).

RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, är projektledare i samarbetet.

För frågor och vidare information kontakta:
Mathilda Pihl, tfn: +46 736 60 32 48 alt e-post: mathilda.piehl@rfsl.se