Sveriges Annonsörer

Ny handbok för dig som arbetar med sales promotion

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 07:00 CEST

En värdefull handbok finns nu för dig som arbetar med eller är nyfiken på sales promotion. Sveriges Annonsörers mediekommitté för sales promotion, KSP, har arbetat fram en folder med handfasta tips och råd för hur du kan använda kanalen på bästa sätt och därmed uppnå maximal effekt på dina investeringar.

- Sales promotion är inget traditionellt media och alla tänker säkert olika när de hör begreppet. Dock är det ett område som i stor grad berör de allra flesta företag i den dagliga verksamheten, säger Lars Lindström, marknadschef på Wrigley och ordförande i KSP, Kommittén för sales promotion.

Sales Promotion - så mycket mer än "pris just nu"

Kommittén för sales promotion, KSP, har definierat begreppet sales promotion som "tidsbegränsade, säljfrämjande åtgärder nära köptillfället". Och i syfte att sprida kunskap och information till landets annonsörer har nu kommittén färdigställt en dokumentation inom området och förhoppningen är att den som läser dokumentationen ska få nya tankar och idéer som blir värdefulla för verksamheten.

Sveriges Annonsörer driver tretton mediekommittéer. I kommittéerna bevakar och drivs frågor som bidrar till ökad konkurrens mellan mediekanaler, ökad information mellan annonsörer, mediebyråer och medier samt bättre metoder för mediemätningar.

SP-handboken bifogas som PDF och finns dessutom att ladda hem på www.annons.se.

Läs mer om Sveriges Annonsörers kommittéer här: http://www.annons.se/?get=content&action=view&id=127-114 www.annons.se/press.

Pressbilder Sveriges Annonsörer:

För mer information:

Margareta Kylberg, medierådgivare Sveriges Annonsörer,

E-post margareta.kylberg@annons.se, telefon 08-545252 37 eller 0705-24 57 55.

Lars Lindström, marknadschef på Wrigley och ordförande i KSP, Kommittén för sales promotion. E-post lars.lindstrom@wrigley.com, telefon 08-544 760 00.

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknads-kommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra medlemmar, landets största annonsörer, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet.