Volontärbyrån

Ny handbok för föreningslivet om inkluderingsarbete i praktiken

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 15:25 CET

Den ideella verksamheten Volontärbyrån har tagit fram boken ”Att inkludera fler i föreningslivet”. Boken ger personer verksamma i ideella organisationer grundläggande kunskap om diskriminering och normkritik samt konkreta verktyg för att engagera fler i föreningen.

-Vi upplever en efterfrågan på hur föreningar konkret kan arbeta med inkluderingsfrågor, säger Johan Dahlén, Volontärbyråns projektledare för Ideell Mångfald. Det finns ett stort engagemang för inkluderingsfrågor, men vi märker att det ofta är svårt att gå från tanke till handling. Med boken vill vi hjälpa föreningar att komma igång med att välkomna fler.

Handboken riktar sig främst till föreningar som inte har så mycket förkunskaper i ämnet, och som vill sätta igång sitt inkluderingsarbete. Den innehåller konkreta metoder för att se över den egna verksamheten ur ett normkritiskt perspektiv och övningar för att driva arbetet framåt.

- Alla har rätt att delta i föreningslivet och att ha en meningsfull fritid, säger Johan Dahlén. Sedan 2002 har Volontärbyrån därför arbetat med att göra det enklare för människor att engagera sig ideellt. Genom vårt nätverk av föreningar och vår egen erfarenhet vet vi att det finns människor som på grund av rådande normer känner sig mindre välkomna än andra, och det vill vi hjälpa till att motverka.

Handboken är skriven av Balder Navier Sarmentero, som har mångårig erfarenhet av normkritiskt arbete i civilsamhället, och som har arbetat med frågorna för bland andra RFSU och Rädda Barnens Ungdomsförbund. 

Läs mer om att beställa handboken här.

För mer information, kontakta: Anna Snell, telefon 073 554 23 23

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer som vill engagera sig ideellt och organisationer som behöver volontärer till sin verksamhet på webbplatsen www.volontarbyran.org. Utöver volontärförmedling erbjuder vi stöd och utbildning till ideella organisationer inom området volontärsamordning, det vill säga att rekrytera, samordna och leda frivilliga.
Volontärbyrån är en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning.