Privasee AB

Ny handbok – GDPR för icke-jurister

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2018 16:02 CEST

Vad händer efter den 25 maj då GDPR, den nya skärpta integritetslagstiftningen införs? GDPR påverkar alla anställdas arbetsprocesser och företagskultur. All din hantering av uppgifter som är kopplade till en person som finns i dokument, digitalt och i pappersform, ska respektera integritet.

EU:s nya General Data Protection Regulation (GDPR) är ett resultat av individer successivt tappat kontrollen för hur deras att beteenden registreras och hanteras ofta utan deras vetskap. Handel med personliga beteendedata har blivit en lönsam affär och invaderar vår privata sfär.

GDPR är inte en ny PUL, en tandlös lag med undantagsregler för dokumenthantering och mailande. Med GDPR vidgar EU konceptet för individens rättigheter till sina egna uppgifter, som de kan låna ut ett för syfte till privata och offentliga verksamheter. Det bygger på förtroende, samtycke och frivillighet.  

Många verksamheter har svårt är att omsätta juridiken så att alla förstår vad de ska göra, vilket ansvar anställda har och den registrerade individens rätt. GDPR kräver att integritet- och dataskydd ska vävas in i alla processer, i kulturen och i IT-systemen. Det är den största utmaningen för verksamheter och få kommer att vara klara till den 25 maj.

Som hjälp på vägen, kommer äntligen en praktisk handbok för oss som inte är jurister vilken översätter den komplexa juridiken till en guide för vardagens arbetsuppgifter. Guiden publiceras av IAPP (International Association of Privacy Professionals), ett ideellt internationellt nätverk för 40 000 privact professionella och heterHands-On Guide to GDPR Compliance Privacy by Design, Privacy by Default

-För att respekt för integritet ska genomsyra hela verksamheten, krävs ett enkelt språk som översätter juridiken så att alla i en verksamhet förstår synliga och osynliga personuppgifter, vad de ska göra och vilket ansvar de har, säger Karen Lawrence Öqvist, grundare/vd för Privasee, specialister inom integritet-och dataskydd.

Karen Lawrence Öqvist, omtyckt föreläsare och lärare, har tillsammans med Filip Johnssén, senior legal counsel Klarna Bank, skrivit den praktiska handboken för icke-jurister. Det är en lättläst guide om hur du genomför GDPR i praktiken; med ett gemensamt språk och ett ramverk som får hela verksamheten med på förändringsresan, steg i en beprövad metodik, konkreta råd och den bästa praxisen. Boken stöttar under alla steg i mognadstrappan.

Önskar du ett recension-exemplar av boken, frågor eller bokning av intervju kontakta Birgitta Edberg - Birgitta@privasee.eu tel +46 (0) 76 551 96 67. 

Privasee

We make GDPR Privacy Accessible to All and Empower Organizations with Quality Privacy Repeatable Services.

We are passionate people with a unique combination of niche competencies in GDPR.

With our holistic approach and pragmatic way of working, we develop trustworthy companies and organizations with competitive durability.