SIS, Swedish Standards Institute

Ny handbok underlättar organisationers arbete med kompetensförsörjning

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 10:49 CEST

Många organisationer har insett vikten av en god och långsiktig kompetensförsörjning.
Nu har en ny handbok blivit klar som hjälper organisationer att lyckas med kompetensförsörjningen. Handboken finns tillgänglig hos SIS Förlag AB.

Bra kompetensförsörjning kan i många fall vara avgörande för organisationens överlevnad. Med hjälp av handboken Strategisk kompetensförsörjning får organisationen en konkret
vägledning, som steg för steg går igenom hur man praktiskt förbereder, inför, upprätthåller, vidareutvecklar och förbättrar ett effektivt ledningssystem för kompetensförsörjning.

Handboken ger stöd vid tillämpning av standarden Ledningssystem för kompetensförsörjning – Krav (SS 62 40 70). Standarden hjälper organisationen att nå sina mål, och
bidrar också till att tillfredsställa medarbetarnas krav på meningsfull kompetensutveckling.

Medan boken mer konkret talar om hur man ska gå tillväga, och innehåller därför råd och exempel från experter som förenklar arbetet för användaren.
– Handboken är pedagogiskt skriven och den passar för alla typer av organisationer, oavsett bransch eller storlek. Den är ett användbart verktyg för en ledningsgrupp som vill öka
effektiviteten i verksamheten genom att fokusera på kompetensförsörjningen. Man når därigenom bättre måluppfyllelse, ökar beredskapen för förändringar och attraherar kunder och medarbetare, säger Håkan Dybner, projektledare på SIS.

När ett företag ska jobba med kompetensförsörjning bör man utgå från organisationens strategier och mål. I processen ska kompetensbehovet analyseras, tillgänglig kompetens kartläggas, kompetensgapet definieras, och det ska därefter planeras för att överbrygga kompetensgapet.

Boken finns tillgänglig från oktober hos SIS Förlag AB och kostar 690 kr exkl. moms.

För ytterligare information:
Per Norstedt, försäljningschef SIS Förlag AB, tfn: 08-555 523 43, per.norstedt@sis.se
Håkan Dybner, projektledare SIS, tfn: 08-555 520 29, hakan.dybner@sis.se
Victoria Jonsson, presskontakt på SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad.

Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se