Köpings kommun

Ny handelssatsning med fler butiker vid Entré Köping

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:25 CET

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav idag fastighetsbolaget Gotska Fastighets AB option på ett 35 000 kvadratmeter stort markområde vid Entré Köping. Ett nytt handelshus på 8 000 kvadratmeter med plats för 5-8 detaljhandlare planeras.

Gotska hyr ut, bygger och äger fastigheter i hela Sverige och utvecklar just nu ca 50 000 kvm handelsytor.
– Vi tycker att Köping och området invid E 18 har ett strategiskt läge för handel, säger Anders Dahlström, Gotska Fastighets AB.
Ännu är det för tidigt att säga exakt vilka verksamheter som kan vara intresserade av att etablera sig i Köping.
– Vi arbetar med butiker som behöver större utrymmen och riktar sig med produkter mot hemmet på olika sätt, säger Anders Dahlström

Postitivt för Köping som handelscentrum
Området som Gotska fått option på ligger mellan bygghandeln Cheapy och Kramstagatan. Optionen, d v s möjligheten att köpa marken, gäller till den 31 maj nästa år.
– Gotskas intresse för handelsetablering är mycket positivt för Köpings utveckling som handelscentrum i regionen och jag ser fram mot verksamheter som kan komplettera handeln i Köping, säger kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson.