Regionförbundet Örebro

Ny handlingsplan för klimateffektiva godstransporter

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 11:14 CEST

Genom att stödja utvecklingen av en grönare, mer klimateffektiv och mer konkurrenskraftig logistiksektor ska Örebroregionen bidra till att skapa en mer hållbar tillväxt.

Det finns ett stort gap internationellt och nationellt sett mellan uppsatta klimatmål och den utveckling som vi får prognoser på, framförallt avseende transortsektorn. Vi behöver därför göra kraftfulla åtgärder för att minska gapet och sträva efter att uppfylla målen, berättar Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande.

Örebroregionens handlingsplan för klimateffektiva godstransporter innehåller aktiviteter som ska leda till att begränsa klimatpåverkan, till att bygga upp en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen samt till att öka energieffektiviteten.

I handlingsplanen sammanfattas dessa tre strävanden med orden ökad klimateffektivitet. Aktiviteterna i planen är prioriterade utifrån logistikföretagen i regionens intressen och synpunkter.

-Vi ser flera områden i handlingsplanen där vi kan bidra och vara med och samverka, säger Ingemar Resare, Sveriges Åkeriföretag Öst.

För kommentarer

Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande, 070-545 13 90

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.