Landsbygdsdepartementet

Ny handlingsplan för konsumentpolitiken

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 14:10 CEST

En ny handlingsplan för konsumentpolitiken ska utarbetas och förslag ska presenteras våren 2005.

Jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist har beslutat starta ett projekt för att arbeta fram en sådan plan.

- Konsumentpolitiken är den glömda välfärdspolitiken. Genom att ge konsumenterna mer makt på marknaden kan vi få lägre priser och bättre produkter, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

- Nu är det dags att ta nästa steg för att stärka konsumenternas ställning. Nya avreglerade marknader och globaliseringen är exempel på förändringar i vår omvärld som ställer nya krav på konsumentpolitikens utformning och inriktning. En långsiktig hållbar konsumtion förutsätter en aktiv konsumentpolitik.

Enligt uppdragsbeskrivningen ska arbetet bedrivas som ett projekt i Jordbruksdepartementet. Även andra departement kommer att involveras i form av olika samråds- och arbetsgrupper. Idéseminarier ska genomföras för bland annat myndigheter och organisationer. En bred omvärldsanalys ska ligga till grund för förslagen.

Projektet ska lämna sin slutrapport till Ann-Christin Nykvist i september 2004.Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89

Ulrika Dackeby
Dep.Sekr
Projektledare
08-405 22 85
0708 – 42 02 13