Sundsvalls kommun

Ny handlingsplan mot våldbejakande extremism tar form i Sundsvalls kommun

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 06:55 CET

I oktober började arbetet med att ta fram en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Nu finns ett förslag som ska ut på remiss till berörda förvaltningar och nämnder i kommunen. Inriktningen är att förslaget ska bli beslutat innan sommaren.

Förslaget bygger på de rekommendationer som den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har tagit fram som stöd till kommunala handlingsplaner. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Stor vikt ska läggas på samverkan, den ska vara både kontinuerlig, bred och ske i befintliga stukturer. En arbetsgrupp med representanter från kommunen, polisen och räddningstjänsten har tagit fram förslaget till handlingsplan. Gruppen har kartlagt vilka befintliga strukturer som finns och hur de kan använda dessa för att fånga upp tidiga signaler på radikalisering. En generell utbildning behöver göras till de personalgrupper som kan stöta på personer som är i ett tidigt skede av radikalisering. Civilsamhället och anhöriga är aktörer som också ska vara inkluderade i arbetet.

– Genom att sprida kunskap och samarbeta kan vi fånga upp tidiga tecken på radikalisering. Det ökar möjligheten att agera snabbt och förhindra att våldsbejakande extremistmiljöer får fäste i samhället samt att individer lockas till att delta i dem, säger Bodil Hansson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Arbetsgruppen föreslås bli permanent och är den grupp som bör ha den aktuella lägesbilden. Gruppen är tänkt att arbeta vidare med hur handlingsplanen ska genomföras. Till stöd finns även nätverk mot våldsbejakande extremism både i länet och på en nationell nivå.

– Endast genom god samverkan och väl upparbetade kanaler mellan berörda organisationer kan vi möta upp företeelser eller individer som sympatiserar med våldsbejakande extremism, säger Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad.

I vårt län ligger Sundsvall långt fram i detta arbete. Nationellt ser det olika ut från kommun till kommun hur långt man har kommit. Fler och fler är de kommuner som fått sina handlingsplaner på plats, något som alltså rekommenderas av den nationella samordnaren.

Kontaktpersoner:
Bodil Hansson, (S), kommunstyrelsens vice ordförande, tfn: 070-675 66 73
Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef i Medelpad, tfn: 070-235 16 90