Järfälla kommun

Ny handlingsplan stödjer Järfällas omfattande integrationsarbete

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 08:00 CET

Nya invånare i Järfälla skapar stora möjligheter för kommunen att utvecklas. För att vässa de insatser som görs av kommunen och kunna rikta insatserna dit de behövs som mest har kommunen tagit fram en handlingsplan inför 2017-2018. Det skapar förutsättningar för att barn och unga men även deras föräldrar ska lyckas med sin integration.

Det pågår ett omfattande integrationsarbete i kommunen. Insatser för att skapa en trygg uppväxt för ensamkommande barn, språkintroduktion för nyanlända ungdomar och möjligheten för asylsökande barn att få utbildning i grundskola samt plats i förskola. Syftet med integrationsarbetet är att alla invånare i Järfälla ska ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter att förverkliga och utveckla sitt vardagsliv samt att känna sig delaktiga i samhället. Många av dessa insatser som görs i integrationsarbetet skapar förutsättningar för att barn och unga men även deras föräldrar ska lyckas med sin integration. Bland annat föreningars stöd till nyanlända, samarbetet med Sfnix (Svenska för invandrande ingenjörer) samt insatser på bibliotek, simhall och fritidsgårdar.

– Järfälla ska vara en förebild i integrationsarbetet. Handlingsplanen ger oss verktyg för att arbeta med integrationsfrågorna på ett strukturerat sätt i syfte att skapa delaktighet och social sammanhållning, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S)

Integrationsarbetet ska genomsyra hela organisationen och kommunen har nu tagit fram en handlingsplan för detta arbete under 2017-2018. Inriktningen ligger på insatser inom den kommunala organisationen, arbete, boende, utbildning, kultur och fritid, socialt deltagande och inflytande, civilsamhället samt information då detta är faktorer som har stor betydelse för att skapa förutsättningar för att integrationen ska lyckas.

Nya invånare i kommunen skapar stora möjligheter för kommunen att utvecklas men även för att tillgodose behovet av arbetskraft. Välfärdsjobb, praktikplatser, snabbspår för nyanlända lärare är några av de insatser som görs för att underlätta möjligheten till arbete som är en viktig faktor för integrationsprocessen och avgörande för delaktighet. Det kommunala näringslivsbolaget arbetar med att se över nyanländas kompetenser för kunna matcha dem mot det lokala näringslivet. Kommunen arbetar också med att ordna temporära bostäder i avvaktan på att man ordnar med eget boende.

– Integrationsarbetet ska ske resultatbaserat och kräver aktiva insatser av flera aktörer än kommunen. För att nå framgång krävs en god samverkan med civilsamhället, näringslivet och myndigheter, säger kommunalrådet Aphram Melki (C)

Mer information

Alexander Rajsic, samordningschef integration, alexander.rajsic@jarfalla.se, 070-002 41 86

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Aphram Melki (C), kommunalråd, aphram.melki@jarfalla.se, 070-002 34 16

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, vägar och spår växer Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Alla våra stadsdelar, exempelvis Barkarbystaden, växer och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

www.jarfalla.se