Dataföreningen i Sverige

Ny hem-pc-reform behövs

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:27 CET

En enkät visar att Dataföreningens medlemmar anser att hem-pc-reformen gjort nytta, men att dagens upplägg är passé. Det behövs ett nytt upplägg.

Enkätsvaren visar tydligt att de flesta medlemmarna anser att staten bör driva på för att sprida IT-mognaden till alla människor i Sverige. I stället för dagens upplägg där hem-pc i praktiken ofta blir en hemmabioanläggning som somliga kan köpa förmånligt via jobbet, efterlyser man en möjlighet för alla människor (oavsett om de är anställda eller inte) att skaffa en grundläggande pc med Internetanslutning.
”Alla de 3 miljoner som idag ej har tillgång till myndigheter via nätet/dator” är ett förslag på vilka som ska omfattas av reformen. Svaren på en annan av enkätfrågorna visar samma attityd: nästan 90 % anser att staten ska fortsätta att driva på utvecklingen av bredbandsnät genom att bekosta viss utbyggnad.
Enkäten har även väckt uppmärksamhet på andra håll: Computer Sweden skrev en artikel som finns här: http://computersweden.idg.se/2.139/1.81169
Dessutom diskuteras hem-pc-reformen på Dataföreningens forum www.d4d.se. Alla kan läsa inläggen,och de som är medlemmar kan skriva egna
inlägg.