Eli Lilly

Ny hjälp för män med symtom av godartad prostataförstoring

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 13:46 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har idag godkänt Cialis 5 mg daglig dosering för behandling av patienter med symtom av godartad prostataförstoring (BPH) med eller utan erektil dysfunktion (ED).   

Godartad prostataförstoring (benign prostatahyperplasi, BPH) innebär en åldersrelaterad förstoring av prostatakörteln som inte beror på en allvarlig sjukdom. Drygt hälften av alla män som drabbas av godartad prostataförstoring får besvär i form av täta urinträngningar, svag urinstråle, svårigheter att börja urinera samt en känsla av att blåsan inte är helt tömd. Studier har visat att många män med erektionsproblem även besväras av symtom av godartad prostataförstoring.1,2,3 

– Vi lever allt längre och är därmed också sexuellt aktiva i en allt högre ålder. Godartad prostataförstoring och potensproblem kan ha en stor inverkan på patientens livskvalitet. Cialis daglig dosering kan nu användas för att behandla både dessa tillstånd samtidigt, säger Jan-Erik Damber, professor i urologi vid Göteborgs Universitet.

 Signifikant symtomförbättring med Cialis daglig dosering  
1989 män ingick i det omfattande kliniska prövningsprogrammet som ligger till grund för godkännandet. I tre placebokontrollerade studier (två studier för män med BHP4,5 och en för män med samtidig ED och BPH6) utvärderades effekten och säkerheten av 5mg Cialis i daglig dosering. Resultaten från ED + BPH studien visade att Cialis gav en signifikant förbättring av symtomen enligt International Index of Erectile Function-Erectile Function Domain (IIEF-EF), ett utvärderingsformulär för sexuell funktion och International Prostate Symptom Score (IPSS), ett utvärderingsformulär för bedömning av BPH symtom. De vanligaste biverkningarna för de som fick Cialis 5 mg daglig dosering under studierna var huvudvärk (5.8% jämfört med 3 % för placebogruppen), ryggont (2.9% jämfört med 1.5% för placebogruppen) och förkylningssymtom (2.4% jämfört med 2.0% för placebogruppen).

För ytterligare information:
Lillys pressrum

För frågor vänligen ring:
Cecilia Björkman, kommunikationschef, Eli Lilly, tel. 070-609 88 36

 Referenser:
1. Rosen R, Altwein J, Boyle P, Roger SK, Lukacs B, Meuleman E, et al. Lower urinary tract symptoms and male sexual dysfunction: the multinational survey of the aging male (MSAM-7). Eur Urol. 2003;44(6):637-649.
2. Brookes ST, Link CL, Donovan JL, and McKinlay JB. Relationship between lower urinary tract symptoms and erectile dysfunction: results from the Boston Area community Health Survey. J Urol 2008;179:250-255.
3. Gacci M, et al. Critical analysis of the relationship between sexual dysfunctions and lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia. Eur Urol. 2011; 60: 809-825.
4. Roerhrborn CG, Kevin T et al. Tadalafil administered once daily for lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia: a dose finding study. J Uro. 2012; 180: 1228-1234
5. Porst H, et al. Efficacy and safety of tadalafil once daily in treatment of men with lower urinary symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia: results of an international randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Eur Urol. 2011; 60: 1105-1113
6. Egerdie RB, et al. Tadalafil 2,5 mg or 5 mg administered once daily for 12 weeks in men with both erectile dysfunction and signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia: results of a randomized placebo-controlled, double-blind study. J Sex Med. 2012; 9(1): 271-281

SECLS00341

Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.