Karolinska Institutet, KI

Ny hjärtpump kan ersätta transplantation

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 19:41 CET

På Karolinska Universitetssjukhusets thoraxkirurgiska klinik har en ny typ av hjärtpump opererats in på en patient som väntat på hjärttransplantation. Den nya pumptypen saknar upphängda rörliga mekaniska delar. Skovelhjulet som pumpar blodet svävar i stället i ett magnetfält.


Denna konstruktion innebär sannolikt ett mycket stort framsteg vad gäller pumparnas slitstyrka och livslängd, jämfört med föregående generation av hjärtpumpar. Ökad slitstyrka och livslängd innebär naturligtvis en betydande förbättring av patientsäkerheten. Men den ökade hållbarheten är också ett steg på vägen mot att lösa hjärtkirurgins växande problem med organbrist.

Efterfrågan på friska hjärtan för transplantation stiger snabbt, i takt med att västvärldens befolkningar åldras och att medicinska framsteg gör att fler patienter med allvarliga hjärtåkommor tillfälligt kan räddas till livet. Tillgången på hjärtan ökar dock inte alls. Mycket hållbara hjärtpumpar kan erbjuda en utväg ur detta dilemma. De kan kanske bli en permanent lösning för vissa patienter, i motsats till idag då hjärtpumpar nästan enbart opereras in i väntan på transplantation.

Den aktuella hjärtpumpen tillverkas av ett australiskt företag. Operationen som nu har utförts på thoraxkirurgiska kliniken var den första i Sverige och ingår i en skandinavisk studie av den nya pumptypen.

Pressmeddelande 28 februari 2007


För ytterligare information:
Ulf Kjellman, överläkare, verksamhetschef thoraxkirurgiska kliniken
070 – 619 49 53
Klas Östman, presschef Karolinska Universitetssjukhuset 070 - 450 77 97