Firefly AB

Ny huvudägare i Firefly - Custos säljer hela sitt innehav

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 10:05 CEST

Custos har avyttrat hela sitt innehav i Firefly. Erik Mitteregger har därvid förvärvat 1.800.000 aktier, vilket motsvarar 29,99 % av det totala antalet aktier i Firefly. Övriga aktier, 314.573 st, har sålts till ett antal privatpersoner. 130.000 av dessa har därvid förvärvats av David Cvetas, som är ägare till och chef för Fireflys distributör i USA, CV Technology i West Palm Beach, Florida, samt några av hans medarbetare.

"Custos försäljning har skett i nära samarbete med Fireflys styrelse. Jag är därför övertygad om att den nya ägarkonstellationens avsikter går hand i hand med de ambitioner, som Fireflys styrelse har," säger Fireflys styrelseordförande Robert Rehbinder.

Med anledning av ägarförändringen kommer Fireflys styrelse att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 6 november 2003 kl. 8.30 för val av ny styrelseledamot. Styrelsen kommer samma dag att avge delårsrapport för tredje kvartalet.

Stockholm den 30 september 2003
FIREFLY AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information: Robert Rehbinder, ordf, 0708-249840

Fireflys affärsidé är att vara en ledande leverantör av preventiva skyddssystem mot brand och explosion i processindustri.