Rejlers

Ny huvudägare i Rejlers till följd av generationsskifte

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 14:00 CET

Peter Rejler, VD och koncernchef i Rejlerkoncernen AB, är efter nyligen genomfört generationsskifte ny huvudägare med 46 % av rösterna och 12 % av kapitalet.

Familjen Rejler har oförändrat tillsammans 60 % av rösterna och 42 % av kapitalet.
Största utomstående ägare är bolagets styrelseordförande Lars V Kylberg med 14 % av rösterna och 8 % av kapitalet.

Peter Rejler kommer att ansöka om dispens från budplikt hos Aktiemarknadsnämnden.


För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24,
peter.rejler@rejlers.se
www.rejlers.se

Rejlers är en fristående kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB samt intressebolagen Mirakelbolaget HB och Rejlers Invest OY. Rejlers är noterat på NGM Equity