Tornet Fastighets AB

Ny huvudägare i Tornet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 13:03 CET

Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. med närstående fonder och
Ratos fullföljer, via det gemensamägda bolaget LRT Acquisition, sitt
rekommenderade erbjudande till Tornets aktieägare. Tornet få därmed en
ny stor huvudägare med 81,4 procent av det totala antalet aktier i
bolaget.

För mer info hänvisas till Ratos och Lehmans pressrelease som finns
tillgänglig på Ratos webbsida www.ratos.se.

Danderyd 2003-12-11
Fastighets AB Tornet (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Sverker Lerheden, VD Fastighets AB Tornet, 08-544 905 00
Britt-Marie Einar, Informations- och IR-chef Fastighets AB Tornet,
08-544 905 08, 070-576 92 08

Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade
fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca 2,8
miljoner kvm och ett bokfört värde om drygt 19 miljarder kronor. Nära 97
procent av fastighetsbeståndet, mätt som bokfört värde, är beläget i
Sverige och koncentrerat till Sveriges sex största städer samt
Norrköping och Karlstad. Fastigheterna ägs och förvaltas av
dotterbolagen ArosTornet, Malmstaden, MälarTornet, SkansTornet och Euro Tower.