Grafiska Företagen

Ny identitet markerar ett mer affärsnära Grafiska Företagen

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 09:26 CET

Idag lanserar Grafiska Företagen en ny grafisk profil. Profilen är det yttre tecknet på en ny inriktning mot ett modernare mer affärsnära förbund. Nyligen lanserades förbundets webbplats, grafiska.se, i ny version, vilket är startskottet för den nya identiteten.

– Sajten och identiteten är en konsekvens av den förändringsresa vi nu gör. Vi vill vara ett företagsnära förbund som jobbar sida vid sida med sina medlemmar. Genom att lägga oss närmre dem i tonalitet och visuellt språk vill vi klargöra vår ambition att bidra till deras affärsmässiga utveckling på flera olika sätt, säger Maria Wikström, bransch- och kommunikationschef på Grafiska Företagen.

De största förändringarna i identiteten gäller färger, typsnitt och bildspråk. Ett tydligt tecken på avsändarens förankring i grafisk verksamhet märks i ett medvetet färgval. Svart och vitt är taget ur Grafiska Företagens logotyp och kopplar till trycksvärtan. Röd och turkos är moderna accentfärger. Den bruna kartongfärgen som bl.a. används flitigt på hemsidan, associerar till papper och förpackningar.

Den nya identiteten har tagits fram i samarbete med designbyrån Irons Design. Identiteten kommer att implementeras löpande i Grafiska Företagens verksamhet framöver.

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar budskap för hela samhället. Den grafiska industrin som omsätter ca 35 miljarder kronor har en viktig uppgift i marknadsekonomin, demokratin och i utbildningen. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande och företagsamhet.