Huddinge kommun - politik

Ny idrottshall i Glömsta

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 14:28 CET

Huddinge kommunstyrelse beslutade på sitt sammanträde den 27 januari att godkänna förslaget till detaljplan och exploateringsavtal för en ny idrottshall i Glömsta och översända detta till kommunfullmäktige. Om avtalet och detaljplanen antas enligt plan så beräknas hallen vara färdigbyggd till hösten 2017.

–Vi vill bygga samhällen, inte bara bostäder och då är det viktigt för både skolan och föreningslivet att det finns exempelvis idrottshallar. Detta område planeras för nya bostäder och vi vill få till Spårväg syd med en hållplats i området. Denna hall blir en del i den helheten, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Delar av hallen kommer att beläggas med grönt tak för att minimera byggnadens påverkan på dagvattnet och miljön. Det gröna taket tillsammans med en varierad och delvis glasad fasad ska bidra till att hallen passar bra in i omgivningen.

I samband med byggnationen ska även en gång- och cykelbana längs Bergavägen till den nya Glömstaskolan byggas.

Utanför hallen ska det anläggas en 7-mannaplan (60x40 m) samt fyra löparbanor och en längdhoppsgrop.

–Ett starkt föreningsliv är oerhört viktigt för en kommun och i takt med att Huddinge växer måste även föreningslivet få möjlighet att växa. Därför känns det bra att den här hallen nu kommer till eftersom det kommer innebära förbättrade träningsmöjligheter för föreningar i hela området, säger Vibeke Bildt (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.


För mer information:

Malin Danielsson (L)
Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor
08-535 301 83
malin.danielsson@huddinge.se

Nicholas Nikander (L)
Politisk sekreterare
08-535 301 59
nicholas.nikander@huddinge.se

Vibeke Bildt (L)
Ordförande kultur- och fritidsnämnden
08-535 317 01
vibeke.bildt@huddinge.se