Visma Opic Upphandling

Ny IHM-utbildning för offentlig upphandling

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 09:30 CET

Offentliga upphandlare har länge haft flera vägar till djupare kunskap. Nu öppnar den första utbildningen på managementnivå för företag på leverantörssidan. Här ska landets ledande anbudsproffs skolas.

En ”Bid Manager” i näringslivet är ofta praktiskt eller strategiskt ansvarig för större offerter och anbud till andra privata företag. Nu skapas en motsvarighet för affärer mot offentlig sektor: ”Public Bid Manager”.

Public Bid Manager är alltså en utbildning för morgondagens ledare i försäljning till kommun, stat och landsting. Den skulle på svenska kunna kallas "Försäljningsstrateg/ansvarig offentlig sektor" och vänder sig till företag som vill utveckla strategin och öka försäljningen i offentlig upphandling.

Näringslivets affärsskola

Det är första gången levererande företag skolas på managementnivå i B2G, Business-To-Governement. Utbildningen är ett samarbete mellan IHM Business School - näringslivets affärsskola - och OPIC, det marknadsledande kunskapsföretaget inom B2G och offentlig upphandling. Public Bid Manager skulle i B2B kunna jämföras med IHM Sälj- och Marknadsledning.

– Jag har i flera år sett hur företag behandlar affärer med myndigheter B2G (business-to-government) på samma sätt som affärer mellan privata företag, B2B, säger Daniel Eriksson, VD på OPIC Group. Enligt min mening är det en strategisk jätteblunder. Med "Public Bid Manager" vill vi skapa en ny profession och lyfta fram B2G som ett eget affärsområde med unika utmaningar och möjligheter.

– Affärsmannaskap är övergripande men affärsprocesser och spelregler skiljer sig åt i olika affärer. Att anpassa sig till varje unik marknad och kundgrupp är en förutsättning för att lyckas, säger Håkan Sträng, VD på IHM Business School.

– Självklart får deltagande företag en konkurrensfördel på marknaden, vårt och IHM:s mål är att höja kunskapsnivån på leverantörssidan i hela Sverige, säger OPICs utbildningschef Fredrik Blomqvist.

Verkliga problem

Deltagaren tar med sig en affärsutmaning från sitt företag och får en gedigen utbildning i hur man formar och leder en framgångsrik försäljningsorganisation mot offentlig sektor.

Utbildningen ger konkreta verktyg för den offentliga anbudsprocessen, som lagar och regler, riskanalyser, anbudsmetodik, försäljningsmetodik, projektledning och affärsmannaskap och affärsprojekt på managementnivå.

För mer information, kontakta Fredrik Blomqvist fredrik.blomqvist@opic.com
tel 013-47 47 584 alternativt 0734-30 63 41

Om Public Bid Manager hos IHM

Om Public Bid Manager hos OPIC

Utbildningsplan - pdf

Prova kursen utan kostnad 18 mars på Kungsholmen, Stockholm

Anmälan

OM OFFENTLIG UPPHANDLING
Var femte affär i Sverige sker mot offentlig sektor, som köper varor och tjänster för ca 500 miljarder kronor per år. Dessa inköp styrs av lagen om offentlig upphandling, som även spänner även över en marknad inom EU som omfattar svindlande 13 000 miljarder kronor. För att ha bästa möjliga förutsättningar att dela på denna enorma kaka ställs höga krav på kunskaper om hur man skapar framgångsrika affärer inom business-to-government B2G.

OM IHM
Tillsammans med näringslivet erbjuder IHM Business School affärsutbildningar inom marknadsföring, ledarskap, kommunikation och ekonomi, för företag och yrkesverksamma personer som vill utvecklas och nå framgång inom näringslivet. www.ihm.se

OM OPIC
OPIC hjälper leverantörer att bevaka och hitta rätt upphandlingar och vinna affärer. Huvudkontoret ligger i Linköping och filialer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad och Sundsvall. www.opic.com