Konjunkturinstitutet

Ny indikator sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 09:35 CET

Konjunkturinstitutet introducerar en ny indikator som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin och ger en bild av det totala konjunkturläget. Den nya indikatorn ”Barometerindikatorn” väger samman Företagsbarometern (fd Konjunkturbarometern) och Hushållsbarometern (fd Hushållens inköpsplaner) och publiceras varje månad. Den nya indikatorn är en svensk motsvarighet till Economic Sentiment Indicator (ESI) som används inom EU för att sammanfatta det ekonomiska läget inom EU-området som helhet liksom inom enskilda medlemsländer.

Företagsbarometern. Februari 2007 Urstark byggindustri ser fortsatt god tillväxt Industrin räknar med fortsatt stigande produktion de närmaste månaderna. Byggindikatorn ligger på den högsta nivån någonsin. Nio av tio företag inom detaljhandeln är nöjda med försäljningssituationen. Inom privata tjänstenäringar råder expansiva sysselsättningsplaner, 40 procent av tjänsteföretagen planerar att anställa fler.

Hushållsbarometern. Februari 2007
Hushållens optimism ökade ganska ordentligt i februari. Förtroendeindikatorn (CCI), som sammanfattar hushållens förtroende för både den egna och den svenska ekonomin, steg till 18,7. Det är en ökning med hela fyra enheter sedan januari och den högsta noteringen på tre månader. Såväl svaren på frågorna gällande den egna som den svenska ekonomin bidrar positivt till utvecklingen.


Rapporter samt statistik kan laddas ner från www.konj.se.


Anna Maria Böök
Informationschef
tel: 08-453 59 11
mob: 070-250 23 07
annamaria.book@konj.se