Socialstyrelsen

Ny information om äldreomsorgens kvalitet på Äldreguiden

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:06 CEST

I dag klockan 09.00 uppdateras Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats. Här finns aktuell information från landets samtliga kommuner, stadsdelarna i storstäderna och 2731 boendeenheter.

Äldreguiden lanserades i mars i år. Bakgrunden är att Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att fortlöpande samla in uppgifter från landets kommuner om kvaliteten på äldreboenden.

Äldreguiden visar omdömen från 1 - 5 på kvalitetsområden som delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen.

- Vi arbetar hela tiden med att försöka förbättra Äldreguiden och för att den ska bli mer heltäckande och tillförlitlig, säger Håkan Ceder, som är överdirektör på Socialstyrelsen.

Äldreguiden vänder sig till närstående och äldre som vill ha information om äldreomsorgen. Den är också ett hjälpmedel för personal, ledning och beslutsfattare i arbetet med att förbättra vården och omsorgen om äldre.

Förutom att de tidigare gjorda kvalitetsbedömningarna nu följs upp, redovisas även bedömningar av korttidsboenden.

Gert Alaby är projektledare för Äldreguiden och välkomnar alla synpunkter.

- Vi har kvalitetsgranskat samtliga uppgifter. Men vi kommer att göra en uppdatering i slutet av oktober och rätta till eventuella felaktigheter, berättar han.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre. I slutet av augusti överlämnade Socialstyrelsen även rapporten "Öppna jämförelser inom vården och omsorgen om äldre 2008." I den redovisas data för olika grupper av kommuner.

Äldreguiden nås via Socialstyrelsens webbplats - www.socialstyrelsen.se/aldreguiden

Kontakt

Överdirektör Håkan Ceder (övergripande frågor)
075-247 34 01

Gert Alaby, projektledare för Äldreguiden,
075-247 35 68