Västtrafik

Ny informationschef på Västtrafik

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 12:07 CET

Från och med idag tar Jenny Lundin över tjänsten som informationschef på Västtrafik,
medan jag går vidare till andra uppgifter inom företaget.


Jenny kommer närmast från tjänsten som lanseringschef och informationsansvarig i projektet Nytt pris- och betalsystem inom Västtrafik. Vem som tar över hennes uppgifter där är ännu inte klart, men vi kommer att lägga ut uppgifter om detta på vår hemsida.

Jenny når du på tel 031-62 93 64 eller 0706-400 450, och mejladress jenny.lundin@vasttrafik.se. Precis som tidigare kan du också alltid i första hand kontakta den som är lokalt informationsansvarig inom ditt område (se under Press på www.vasttrafik.se) eller ringa vår presstjänst tel 0771-41 43 99.

Jag vill passa på att tacka för trevligt samarbete under min tid som informationschef. Det är verkligen både roligt och stimulerande att arbeta med kollektivtrafik, som är en viktig fråga som berör och angår många människor!

I fortsättningen hittar ni mig som enhetschef för Trafiknära stöd, där avdelningarna IT, Infra och Hållbar utveckling ingår. Jag hoppas vi får anledning att ha kontakt även kring dessa frågor i framtiden!


Med vänlig hälsning
VÄSTTRAFIK AB


Lena Jovén
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.