Skolmediadistributören Lärarnas mediatek

Ny informationskanal direkt in i klassrummet!

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 09:01 CET

En ny pedagogisk syn på användandet av film i skolan skapar nya möjligheter för alla som vill informera en uppväxande generation. Den traditionella trettiominutersfilmen får allt mindre utrymme i undervisningen, hävdar gymnasieläraren Nils Hellström, som har öppnat en lärarportal, skolmedia.se, för gratis nedladdning av informativa filmer från företag, organisationer och myndigheter.

En modern undervisningsfilm är mer än ett YouTube-klipp, men den behöver inte vara komplett och heltäckande, fortsätter Nils Hellström. Den ska passa för en helklassvisning, gärna vara slagkraftigt övergripande, men framför allt inspirera eleverna inför fortsatt enskilt fördjupningsarbete t.ex. på internet. Då är lagom tidslängd cirka 8 minuter, plus/minus 3 minuter, och det är helst sådana filmer jag förmedlar via min portal skolmedia.se.

Portalen ska framför allt underlätta lärarnas sökande på internet efter filmer som är användbara i undervisningen. Nu sitter lärarna ofta lång tid och letar på olika sajter, och ifall de hittar en streamad film de vill använda för helklassvisning så är det inte säkert att allt fungerar när det är dags i klassrummet. På skolmedia.se kan läraren hitta användbara filmer och ladda ned dem till sin dator, vilket gör en helklassvisning oberoende av fungerande tillgång till elevdatorer, internetuppkoppling och bandbredd. 

För mig är det mycket viktigt att materialet är gratis för lärarna och skolorna, understryker Nils Hellström. Just nu är deltagandet med en film på skolmedia.se gratis även för avsändarna, eftersom jag i starten vill erbjuda lärarna ett stort och brett utbud av filmer. Affärsidén är annars, att kostnaden för att göra en film nedladdningsbar ska understiga kostnaden för en liten annons i en lärartidning.

Företag, organisationer och myndigheter kan förhoppningsvis se fördelar med att producera filmer som passar skolundervisningen nu när det finns en direktkanal in i klassrummet, avslutar Nils Hellström. Finns det egentligen en bättre och mer kostnadseffektiv sändningstid än lektionstid ifall man är seriös informationsspridare?

 

http://skolmedia.se

Lärarportalen för gratis nedladdning av undervisningsfilm