Trollhättans stad

Ny informationsplats i stadshuset

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:47 CEST

– Vägverket, Banverket och Trollhättans Stad samverkar

Inom kort blir utbyggnaden av väg 45 samt dubbelspåret Trollhättan-Göteborg allvar för resande i och kring Trollhättan.

Väg 45 och dubbelspåret är två stora ingrepp som berör både pendlare och ”vardagstrafik” – men också boende utmed de områden som ska förbättras och förändras.

För Trollhättans del är byggandet av en helt ny cirkulationsplats vid Saab ANA det första som kommer att märkas. Arbetet med ANA-rondellen drar igång inom några veckor och betyder startskottet på en längre tid av förändringar, bland annat i resvägar i resvägar.

För att möta de frågor som uppstår i samband med så stora förändringar i infrastrukturen öppnar nu Trollhättans Stad, Vägverket och Banverket en informationsutställning.

Utställningen finns uppsatt i Stadshuset och här kan man få all tänkbar information om vägens och järnvägens sträckning, tidplaner samt förändringar för resenären.

Utställningen kommer att sträcka sig över hela byggtiden och uppdateras/förändras i takt med att infrastrukturen förändras och i takt med nya beslut som påverkar resväg eller boende.

För ytterligare information kontakta Peter Asp informationschef Trollhättans Stad, 0520-49 70 49, 070-206 86 87.