Informationskonsulterna Lind & Co

Ny informationstjänst ska hjälpa teknikföretag utveckla mediarelationerna

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:39 CET

Av en undersökning där företrädare för ett par hundra mindre och medelstora teknikföretag intervjuats framgår det att många företag inte har rutiner eller strategier för att mer kontinuerligt arbeta med att utveckla mediarelationerna. Undersökningen har genomförts av informationskonsulterna Lind & Co, med kontor i Stockholm och Sandviken, som också lanserar informationstjänsten MediaTech anpassad för teknikföretagens behov.

Endast en femtedel av de intervjuade företagen arbetade mer kontinuerligt och aktivt med media-relationerna. Många företagsledare uppger tids-, resurs- och kompetensbrist som några av de främsta anledningarna till att man inte planerar och genomför pressaktiviteter i samband med exempelvis lanseringar av nya produkter, system och tekniklösningar. Samtidigt uttrycker många företagsledare ett stort mediaintresse och en insikt om att bra mediarelationer är betydelsefullt för företagens marknadsföring och varumärkesbyggande.

I undersökningen konstateras också att det finns en stor osäkerhet hos företagen om hur man ska bygga upp rutiner för att arbeta mer aktivt mot media och svårigheten att välja lämpliga media, inte minst i utlandet, framstår också som ett vanligt problem. I ett stort antal av de medelstora företagen är det inte heller tydligt var i organisationerna ansvaret för mediarelationerna ska ligga vilket leder till att många företag blir inaktiva i sitt pr-arbete.

För att underlätta teknikföretagens mediakontakter lanserar Informationskonsulterna Lind & Co tjänsten MediaTech. Det är en komplett lösning som sträcker sig från behovsanalys till strategiplanering, mediaurval, produktion, genomförande och uppföljning av olika mediaaktiviteter.

 

För mer information kontakta:

Peo Lind, Lind & Co, tel 070-270 37 00, e-post: peo.lind@lindpr.se

Informationskonsulterna Lind & Co, Box 868, 114 79 Stockholm